Infóblokk

Magyar Falu Program

 

Helesfa Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében 6.915.291,- Ft-ot nyert a Polgármester Hivatal felújítása című pályázaton.

 

A pályázat keretein belül Helesfa község Fő utca 55. szám alatti polgármesteri hivatalának felújítása, korszerűsítése valósult meg.

 

Kedvezményezett neve: Szentlőrinc Város Önkormányzat

A projekt címe: HUMÁNREAKTOR – szellemi erőforrásfejlesztés Szentlőrinc térségének közszolgáltatásaiban

A projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00100

A szerződött támogatás összege: 238.400.000,- Ft.

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt megvalósításának kezdete: 2018. 01. 01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. 01. 31.

A projekt tartalmának bemutatása:

2018. január 1 -én kezdetét vette az a két évre kidolgozott program – melynek alapvető célja a helyi társadalom számára hasznos szolgáltatások fejlesztése, az itt élők számára, saját környezetükben meglévő erőforrások feltérképezése és hasznosítása. Ezt projektünk részben a közszolgáltatásokban hasznos, de jelenleg hiányzó kulcs-szakemberek felkutatásával és térségbe vonzásával, másrészt pedig a helyi közösségek önszervező képességének fejlesztésével, és ennek beindításához szükséges rendezvények, aktivitások lebonyolításával tervezi megvalósítani. Emellett számos olyan egészségügyi-, kulturális-, és közösségi szolgáltatást tesz a lakosság számára elérhetővé, melyek életminőségük javításában elengedhetetlenek. A program hét település konzorciumi partnerségének keretében valósul meg: Szentlőrinc, Kacsóta, Csonkamindszent, Helesfa, Hetvehely, Szentkatalin és Okorvölgy. A megvalósító hét település által lefedett működési terület lakosságszáma közel 8000 fő.

A kulturális élet fellendítésének érdekében a projekt keretében igen magas számban kerülnek majd megszervezésre közösségi programok, nagyobb rendezvények (szépség-egészség-sport és gyermeknap, családi nap, térségi nemzetiségi nap stb.), illetve klub-tevékenységek (szülő-, ifjúsági-, nyugdíjas-, természetjáró klubok), melyek a lakosság önszervező képességét és önkéntességen alapuló kapacitását is kívánják mozgósítani.

A hét településen élő középiskolában tanuló fiatalok számára tanulmányi-közösségi ösztöndíj program is megvalósul a pályázat keretein belül.

A Humánreaktor célcsoportja a humán közszolgáltatás jelenlegi és leendő dolgozóin túl a gyermekek (óvodások, iskolások), fiatal felnőttek, idősek és az egyéb aktív korú, hátrányos helyzetű lakosok, akik a különböző programokon való részvételnek köszönhetően számos szolgáltatásban, különböző kompetenciák fejlesztésében, és minőségibb humán közszolgáltatás ellátásban részesülhetnek.

A projekt benyújtását megelőző igényfelmérés során feltérképezésre kerültek a 7 település közigazgatási területének vonatkozásában a humán közszolgáltatásokat ellátó intézmények körében jelentkező szakember hiányosságok, melynek enyhítésére a projekt biztosítja 1-1 fő pszichológus, mediátor, gyógypedagógus és logopédus munkáját, az eddig már meglévő szolgáltatásokon felül.

A humán közszolgáltató intézmények dolgozói részéről jelentős igény mutatkozott a különböző szakmai képzések, továbbképzések, tréningek iránt, melyek elvégzésére pályázati programunk magas számban nyújt majd lehetőséget.

A projekt keretében számos megelőző jellegű program kerül lebonyolításra, mely foglalkozások megcélozzák az elsődleges, másodlagos és harmadlagos prevenciós tevékenységeket egyaránt.

A hátrányos helyzetű csoporthoz tartozó aktív korú emberek foglakoztathatóságának javításának érdekében kialakított szolgáltatás-csomagok különféle fejlesztési tevékenységeket tartalmaznak. Ezen komplex fejlesztési lehetőségek több fázisát ölelik fel az elsődleges munkaerőpiacra történő visszakerülésig tartó folyamatnak: bemeneti kompetencia mérés, projektbe vonás, különböző kompetenciafejlesztő tréningeken való részvétel biztosítása, piacképes szakmai képzés elvégzése.

A megvalósító hét település által lefedett működési terület lakosságszáma közel 8000 fő. A projektgazdák feltett szándéka, hogy a lakosság minél szélesebb köre részesülhessen a program által biztosított szolgáltatásokban.